Our Story

เราเป็นตัวแทนและผู้ให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและแอปพลิเคชัน RushVolt เพื่อให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน สถานีชาร์จของเราเป็นสถานที่ที่คุณสามารถเติมพลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้าของคุณได้ และแอปพลิเคชัน RushVolt เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณค้นหา และจองสถานีชาร์จที่ใกล้เคียงที่สุด สามารถติดตามสถานะการชาร์จได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นในการพัฒนา ปรับปรุงแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งานอยู่เสมอ

VISION

เพื่อเป็นผู้นำด้านการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม ด้วยการสร้างสถานีชาร์จที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่เปลี่ยนการเคลื่อนไหวของรถยนต์เป็นเข้ากับพลังงานที่ยั่งยืน และให้ผู้คนพบประสบการณ์การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่ง่าย สะดวก และเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ให้คุณสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่พักผ่อน ช้อปปิ้ง หรือกำลังทำงาน พร้อมทั้งเรายังมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

MISSION

เพื่อเป็นผู้นำด้านการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม ด้วยการสร้างสถานีชาร์จที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่เปลี่ยนการเคลื่อนไหวของรถยนต์เป็นเข้ากับพลังงานที่ยั่งยืน และให้ผู้คนพบประสบการณ์การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่ง่าย สะดวก และเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น

MISSION

MISSION

เพื่อเป็นผู้นำด้านการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม ด้วยการสร้างสถานีชาร์จที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่เปลี่ยนการเคลื่อนไหวของรถยนต์เป็นเข้ากับพลังงานที่ยั่งยืน และให้ผู้คนพบประสบการณ์การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่ง่าย สะดวก และเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น